PWMA-0012 Kabel fører

Ledningsførere for utskifting eller oppgradering av kantmaskinen 600MH eller 600MH-Li.

Merk: Siden 2018 er maskiner utstyrt med PWMA-0012 for å installere ledning opp til 6 mm.

For å installere ledninger opptil 10 mm, få installasjonen Kit for ledning opptil 10 MM (PWMA-0019)

kr 1 283,00